Targowica

 • nazwa kilku miejscowości obecnie leżących na terenie Ukrainy, a także w Polsce na Dolnym Śląsku
 • Zwykle używane w odniesieniu do miejscowości na Wołyniu, z którą jest związane powstanie konfederacji targowickiej; powstałej w 1792 roku w celu obalenia Konstytucji 3 Maja por. też hasło targowica.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Targowica
  Targowice
  D. Targowicy
  Targowic
  C. Targowicy
  Targowicom
  B. Targowicę
  Targowice
  N. Targowicą
  Targowicami
  Ms. Targowicy
  Targowicach
  W. Targowico
  Targowice

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  targowiczanin

  przymiotnik:

  targowicki

Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2017