CHRONOLOGIZACJA:
1859, Encyklopedia powszechna, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018