astralnie

 • książk.  tak, że ma to związek z domniemanym istnieniem sil lub zjawisk nadprzyrodzonych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

 • Poddźwięk uderzenia wiadra jest dla ucha uchwytny tylko przez kilka sekund, tenże sam dźwięk może być słyszalny astralnie przez ciąg całych godzin, a drgania w sferze ducha trwać mogą do końca świata, przez całe ludzkie życie.

  źródło: Leopold Buczkowski: Kamień w pieluszkach, 1978 (books.google.pl)

  Jestem zdolny przenosić się astralnie z miejsca ma miejsce i potrafiłem spędzić trzydzieści lat w głębokiej medytacji.

  źródło: Wacław Korabiewicz: Serce w dłoniach,1984 (books.google.pl)

  Ale powietrze jest już inne i w tej odmienionej atmosferze ich sylwetki duchowe rysują się trochę astralnie, a trochę mediumicznie.

  źródło: Marta Wyka: Punkty widzenia: szkice krytyczne, 2000 (books.google.pl)

  Mistrz był duchowo, astralnie i metafizycznie obecny przy milionach porodów.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy astralnie

 • Od: astralny

CHRONOLOGIZACJA:
1902, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018