naddzierać się

 • ulegać niewielkiemu uszkodzeniu, tracąc spoistość z powodu złej jakości materiału albo wskutek intensywnego lub niewłaściwego używania
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Ubranie

  czynności, przedmioty i osoby związane z robieniem i noszeniem ubrań


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • Majce naddziera się trzydniowy bilet. Jest załamana.

  źródło: Internet: globowo.blox.pl

  Sezon nie minął, a przy obcasie zaczyna się naddzierać materiał.

  źródło: Internet: born2be.pl

  Niestety solidność nie uchroniła całej konstrukcji od naddzierania się w miejscach newralgicznych, czyli przy ruchomych elementach.

  źródło: Internet: malaczcionka.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naddzieram się
  naddzieramy się
  2 os. naddzierasz się
  naddzieracie się
  3 os. naddziera się
  naddzierają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naddzierałem się
  +(e)m się naddzierał
  naddzierałam się
  +(e)m się naddzierała
  naddzierałom się
  +(e)m się naddzierało
  naddzieraliśmy się
  +(e)śmy się naddzierali
  naddzierałyśmy się
  +(e)śmy się naddzierały
  2 os. naddzierałeś się
  +(e)ś się naddzierał
  naddzierałaś się
  +(e)ś się naddzierała
  naddzierałoś się
  +(e)ś się naddzierało
  naddzieraliście się
  +(e)ście się naddzierali
  naddzierałyście się
  +(e)ście się naddzierały
  3 os. naddzierał się
  naddzierała się
  naddzierało się
  naddzierali się
  naddzierały się

  bezosobnik: naddzierano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się naddzierał
  będę się naddzierać
  będę się naddzierała
  będę się naddzierać
  będę się naddzierało
  będę się naddzierać
  będziemy się naddzierali
  będziemy się naddzierać
  będziemy się naddzierały
  będziemy się naddzierać
  2 os. będziesz się naddzierał
  będziesz się naddzierać
  będziesz się naddzierała
  będziesz się naddzierać
  będziesz się naddzierało
  będziesz się naddzierać
  będziecie się naddzierali
  będziecie się naddzierać
  będziecie się naddzierały
  będziecie się naddzierać
  3 os. będzie się naddzierał
  będzie się naddzierać
  będzie się naddzierała
  będzie się naddzierać
  będzie się naddzierało
  będzie się naddzierać
  będą się naddzierali
  będą się naddzierać
  będą się naddzierały
  będą się naddzierać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naddzierajmy się
  2 os. naddzieraj się
  naddzierajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naddzierałbym się
  bym się naddzierał
  naddzierałabym się
  bym się naddzierała
  naddzierałobym się
  bym się naddzierało
  naddzieralibyśmy się
  byśmy się naddzierali
  naddzierałybyśmy się
  byśmy się naddzierały
  2 os. naddzierałbyś się
  byś się naddzierał
  naddzierałabyś się
  byś się naddzierała
  naddzierałobyś się
  byś się naddzierało
  naddzieralibyście się
  byście się naddzierali
  naddzierałybyście się
  byście się naddzierały
  3 os. naddzierałby się
  by się naddzierał
  naddzierałaby się
  by się naddzierała
  naddzierałoby się
  by się naddzierało
  naddzieraliby się
  by się naddzierali
  naddzierałyby się
  by się naddzierały

  bezosobnik: naddzierano by się

  bezokolicznik: naddzierać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: naddzierając się

  gerundium: naddzieranie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: naddzierający się

  odpowiednik aspektowy: nadedrzeć się

 • Zob. drzeć

CHRONOLOGIZACJA:
1835, J.K. Troiański: Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego użycia dla Niemców i Polaków, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018