wyolbrzymiać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1840, Michał Grabowski, Literatura i krytyka, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2021