Drawsko

 • wieś w Polsce
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Drawsko
  Drawska
  D. Drawska
  Drawsk
  C. Drawsku
  Drawskom
  B. Drawsko
  Drawska
  N. Drawskiem
  Drawskami
  Ms. Drawsku
  Drawskach
  W. Drawsko
  Drawska

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • przymiotnik:

  drawski

Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018