CHRONOLOGIZACJA:
1895, Lud, google.books.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021