filogenetyczny

 • biol.  związany z filogenezą
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • rozwój filogenetyczny; linia filogenetyczna
 • Metody rekonstrukcji filogenetycznych są szczególnie istotnym i w wielu aspektach wyłącznym dla paleobiologii przedmiotem studiów.

  źródło: NKJP: Jerzy Dzik: Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii, 1992

  Zmiany zachodziły na poziomie całego gatunku, ewolucji podlegała cała linia filogenetyczna, a wydzielone w jej obrębie gatunki były jedynie arbitralnie ustalonymi jednostkami (tak zwanymi gatunkami czasowymi - chronospecies), które naprawdę nigdy nie istniały - jedne gatunki przechodziły w inne w sposób całkowicie ciągły.

  źródło: NKJP: Marcin Ryszkiewicz: Przepis na człowieka, 1996

  Nastawieni anatomicznie psychiatrzy od dawna uważają, że kora czołowa – jako najmłodsza w filogenetycznym rozwoju – odgrywa decydującą rolę w sterowaniu czynnościami samokontrolującymi.

  źródło: NKJP: Antoni Kępiński: Melancholia, 1974

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. filogenetyczny
  filogenetyczny
  filogenetyczny
  filogenetyczne
  filogenetyczna
  D. filogenetycznego
  filogenetycznego
  filogenetycznego
  filogenetycznego
  filogenetycznej
  C. filogenetycznemu
  filogenetycznemu
  filogenetycznemu
  filogenetycznemu
  filogenetycznej
  B. filogenetycznego
  filogenetycznego
  filogenetyczny
  filogenetyczne
  filogenetyczną
  N. filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetyczną
  Ms. filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznej
  W. filogenetyczny
  filogenetyczny
  filogenetyczny
  filogenetyczne
  filogenetyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. filogenetyczni
  filogenetyczni
  filogenetyczne
  filogenetyczne
  D. filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetycznych
  C. filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  filogenetycznym
  B. filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetyczne
  N. filogenetycznymi
  filogenetycznymi
  filogenetycznymi
  filogenetycznymi
  Ms. filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetycznych
  filogenetycznych
  W. filogenetyczni
  filogenetyczni
  filogenetyczne
  filogenetyczne
 • gr. genētikós 'pochodny' + gr. phýlon 'gatunek; szczep; plemię; rodzina'

CHRONOLOGIZACJA:
1879, Kosmos. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego imienia Kopernika, Tom 4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018