CHRONOLOGIZACJA:
1842, Biblioteka Warszawska: pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018