im _, tym _

 • wskazuje na to, że stopień tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym zmienia się w zależności od stopnia tego, o czym mowa w zdaniu podrzędnym
 • wykładnik stopnia

 • (quasi)synonimy:  w miarę jak
 • Generalnie praktyka potwierdza istnienie reguły, w myśl której im mniej ograniczeń administracyjnych w funkcjonowaniu rynku finansowego i walutowego, tym mniejsze zagrożenie ucieczką kapitału za granicę.

  źródło: NKJP: Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański (red.): System finansowy w Polsce, 1997

  Kania od kilku godzin siedział w jakiejś dziurze i ze strachu szczękał zębami. I im dłużej siedział, tym bardziej szczękał.

  źródło: NKJP: Wiesław Dymny: Opowiadania zwykłe, 1997

  Jego ówczesna poezja posiada trzy nawarstwienia. Pierwsze z nich tym mocniej odczuwamy, im dalsi jesteśmy od owych lat: u zaciekłych nowatorów ustawiczne pogłosy poetyki Młodej Polski.

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1997

  Zatem im drzewo ma więcej poziomo rosnących gałęzi i konarów, tym grubsza warstwa śniegu może się osadzić.

  źródło: NKJP: Urszula Soczyński (red.): Hydrologia dynamiczna, 1997

 • część mowy: relator

  podklasa: intensywności

 • im _, tym _
  Przym., Przysł. st. wyższy
  szyk: zmienny
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2013