Narodowa Demokracja

 • prawicowe stronnictwo polityczne powstałe w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, istniejące do II wojny światowej, głoszące idee polskiego nacjonalizmu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • synonimy:  endecja
  • członek, działacz, przywódca, zwolennik; ideologia Narodowej Demokracji
  • związany z Narodową Demokracją
 • Prawicowa proweniencja i niezmiennie podkreślane narodowe i religijne wartości powodowały, iż naturalnym sprzymierzeńcem na polskiej scenie politycznej stała się dla niego Narodowa Demokracja [...].

  źródło: NKJP:Grzegorz Michalski: Działalność stowarzyszenia chrześcijańsko-narodowego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1921-1939, 2001

  Na czele tego ministerstwa stanął [...] profesor ekonomii społecznej Uniwersytetu Lwowskiego, czołowy działacz Narodowej Demokracji, mający doświadczenie polityczne wyniesione z działalności poselskiej w sejmie galicyjskim [...].

  źródło: NKJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

  [...] choć wyraźnie ideowo związany z Narodową Demokracją, zawsze uznawał prymat racji moralnych nad politycznymi.

  źródło: NKJP: Tadeusz Szyma: Wielki zapomniany, Dziennik Polski, 2008-12-06

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: narodowa, demokracja
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2019