ogłupiać się

 • doprowadzać siebie samego do stanu, w którym przestaje się rozsądnie myśleć lub zaczyna wierzyć w coś, co nie jest prawdą
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  otumaniać się
 • Jak ktoś jest mało inteligentny - niech ogląda, proszę bardzo, ale drażnią mnie ludzie inteligentni, którzy oglądają takie programy i ogłupiają się nimi.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] mama leży na kanapie, pije sobie coś i drzemie lub ogłupia się jakąś mało ambitną lekturą.

  źródło: NKJP: Internet

  Jeżeli mamy być naprawdę silnym narodem, to nie ogłupiajmy się, panowie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 01.10.1992

  Są i tacy, którzy paradoksalnie udziałem w bardzo wielu warsztatach ogłupiają się, kamuflują prawdziwe problemy, sabotują potrzeby własnego rozwoju.

  źródło: NKJP: Monika Stelmach: Dojrzewalnie, Polityka, nr 2659, 2008-06-21

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ogłupiam się
  ogłupiamy się
  2 os. ogłupiasz się
  ogłupiacie się
  3 os. ogłupia się
  ogłupiają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ogłupiałem się
  +(e)m się ogłupiał
  ogłupiałam się
  +(e)m się ogłupiała
  ogłupiałom się
  +(e)m się ogłupiało
  ogłupialiśmy się
  +(e)śmy się ogłupiali
  ogłupiałyśmy się
  +(e)śmy się ogłupiały
  2 os. ogłupiałeś się
  +(e)ś się ogłupiał
  ogłupiałaś się
  +(e)ś się ogłupiała
  ogłupiałoś się
  +(e)ś się ogłupiało
  ogłupialiście się
  +(e)ście się ogłupiali
  ogłupiałyście się
  +(e)ście się ogłupiały
  3 os. ogłupiał się
  ogłupiała się
  ogłupiało się
  ogłupiali się
  ogłupiały się

  bezosobnik: ogłupiano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się ogłupiał
  będę się ogłupiać
  będę się ogłupiała
  będę się ogłupiać
  będę się ogłupiało
  będę się ogłupiać
  będziemy się ogłupiali
  będziemy się ogłupiać
  będziemy się ogłupiały
  będziemy się ogłupiać
  2 os. będziesz się ogłupiał
  będziesz się ogłupiać
  będziesz się ogłupiała
  będziesz się ogłupiać
  będziesz się ogłupiało
  będziesz się ogłupiać
  będziecie się ogłupiali
  będziecie się ogłupiać
  będziecie się ogłupiały
  będziecie się ogłupiać
  3 os. będzie się ogłupiał
  będzie się ogłupiać
  będzie się ogłupiała
  będzie się ogłupiać
  będzie się ogłupiało
  będzie się ogłupiać
  będą się ogłupiali
  będą się ogłupiać
  będą się ogłupiały
  będą się ogłupiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ogłupiajmy się
  2 os. ogłupiaj się
  ogłupiajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ogłupiałbym się
  bym się ogłupiał
  ogłupiałabym się
  bym się ogłupiała
  ogłupiałobym się
  bym się ogłupiało
  ogłupialibyśmy się
  byśmy się ogłupiali
  ogłupiałybyśmy się
  byśmy się ogłupiały
  2 os. ogłupiałbyś się
  byś się ogłupiał
  ogłupiałabyś się
  byś się ogłupiała
  ogłupiałobyś się
  byś się ogłupiało
  ogłupialibyście się
  byście się ogłupiali
  ogłupiałybyście się
  byście się ogłupiały
  3 os. ogłupiałby się
  by się ogłupiał
  ogłupiałaby się
  by się ogłupiała
  ogłupiałoby się
  by się ogłupiało
  ogłupialiby się
  by się ogłupiali
  ogłupiałyby się
  by się ogłupiały

  bezosobnik: ogłupiano by się

  bezokolicznik: ogłupiać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  ogłupiając się

  gerundium: ogłupianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: ogłupiający się

  odpowiednik aspektowy: ogłupić się

 • bez ograniczeń + ogłupiać się +
  (CZYM)
 • Zob. głupi

CHRONOLOGIZACJA:
1901, Biblioteka Warszawska, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019