cudem

 • tak, że mówiący sądzi, że to, o czym mowa, stało się dzięki szczęśliwemu przebiegowi zdarzeń, bo można było sądzić, że nie powinno było się tak stać
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • ocaleć, przeżyć; zdobyć coś cudem
 • Jestem u nich, rozmawiam i nagle rozpoczyna się bombardowanie Mińska, a jedna z pierwszych bomb spada na mój pokój. Zygmunta [...] ciężko rannego zabrali do szpitala i chyba zmarł. Ocalałem więc cudem.

  źródło: NKJP: Torańska Teresa: Oni, 1985

  16-letnia Mirka nigdy w szkole orłem nie była. W liceum, do którego poszła wbrew woli rodziców i gdzie cudem zdała egzamin, było jeszcze trudniej.

  źródło: NKJP: Matka bez dowodu, Dziennik Bałtycki, 1999-02-03

  [...] niemal wszyscy nauczyciele polscy z tego obszaru okupacyjnego zostali aresztowani przez NKWD i wywiezieni w głąb Rosji. Ich miejsce zajęli nauczyciele stalinowscy i rozpoczęli rusyfikację. Nauczycielka z Orelca [...] ucząca małe dzieci czytać i pisać cudem uniknęła deportacji.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. cud

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. cud I
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2018