IQ

 • (Intelligence Quotient) iloraz inteligencji

 • poziom sprawności intelektualnej człowieka, wyrażany liczbowo na podstawie przeprowadzonego specjalnego testu bądź wnioskowany na podstawie zachowania danej osoby
 • [i-ku] lub [aj-kju]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

 • synonimy:  iloraz inteligencji
  • najwyższe/najwyższy, niskie/niski, przeciętne/przeciętny, średnie/średni, wysokie/wysoki, wyższe/wyższy IQ
  • IQ powyżej średniej
  • badanie IQ
  • IQ wynosi ileś
 • Osoby posiadające wysokie IQ mają szanse nie tylko na ciekawsze, ale i dłuższe życie.

  źródło: NKJP: Inteligentne nastolatki dożyją późnej starości, Metropol, nr 9/04, 2001

  Okazało się, że studenci o niższym ilorazie inteligencji nie odrywali wzroku od ekranu przez pierwsze 72 sekundy i w sumie patrzyli na telewizor ponad cztery minuty, zaś studenci o wyższym IQ w sumie oglądali telewizję niecałe dwie i pół minuty, a po raz pierwszy oderwali wzrok od ekranu po 11 sekundach.

  źródło: NKJP: Ryszard Kapuścinski: Lapidaria IV-VI, 2008

  W przedstawionej sądowi ekspertyzie wyrażono pogląd, że przebywanie z ograniczonymi umysłowo rodzicami może wpłynąć na obniżenie IQ dzieci.

  źródło: NKJP: Anna Tyszecka: Za głupia na matkę, Polityka, 2003-05-03

  Ale polityczne IQ burmistrza Londynu może budzić poważne wątpliwości. Podobnie jak jego instynkt samozachowawczy.

  źródło: Internet: elondyn.co.uk

  [...] mam wysoki IQ i poczucie humoru, znam języki obce, potrafię gotować.

  źródło: NKJP: Uzdrawiająca depresja, Cosmopolitan, nr 10, 1999

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3, n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. IQ
  IQ
  D. IQ
  IQ
  C. IQ
  IQ
  B. IQ
  IQ
  N. IQ
  IQ
  Ms. IQ
  IQ
  W. IQ
  IQ
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2018