hipokrytycznie

 • książk.  pejorat.  dostosowując swoje poglądy do okoliczności i ukrywając prawdziwe myśli i uczucia, tak aby przedstawić się w lepszym świetle
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego usposobienie


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • synonimy:  hipokryzyjnie
  obłudnie
 • Wiemy [...] wszyscy, że eutanazja polegająca na zaniechaniu użycia nadzwyczajnych środków podtrzymujących życie (eutanazja bierna) jest od zawsze w szpitalach stosowana. Hipokrytycznie tylko nie nazywamy jej eutanazją.

  źródło: NKJP: Śmierć na życzenie, Dziennik Polski, 2002-03-23

  [...] publicznie deklarujemy swą nieskalaną uczciwość [...], hipokrytycznie deklarujemy swoją tolerancję i zrozumienie dla pomysłów, dokonań, opinii, których bynajmniej nie tolerujemy.

  źródło: Jolanta Antas: O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, 1999 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy hipokrytycznie
 • Od: hipokrytyczny

CHRONOLOGIZACJA:
1961, B. Wiernik: Ich pierwsza miłość. Przygody jednego powrotu, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018