wywnioskować

 • rozpatrzywszy fakty lub dane, dojść do jakiegoś wniosku
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • wywnioskować z kontekstu, z okładki, z rozmowy, z różnych przesłanek, z przebiegu wydarzeń, z czyichś słów, z tonu, z zeznań
  • łatwo, trudno wywnioskować
  • móc, próbować, można wywnioskować
 • Na razie nic nie można było z jego miny wywnioskować.

  źródło: NKJP: Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy, 1961

  Tezy te, z którymi w tej książce polemizuję, są z reguły zawieszone w próżni [...] albo wywnioskowane z zachowań dowolnie dobranej do badań grupki osób, która nie daje podstaw do uogólnień.

  źródło: NKJP: Maria Jarosz: Samobójstwa: ucieczka przegranych, 1997

  Z rozmaitych wykopalisk archeologicznych, znalezionych w stanowiskach należących do tej kultury, możemy wywnioskować o istnieniu pewnych form kultu i obrzędowości.

  źródło: NKJP: Marta Kudelska: Hinduizm - jedność w różnorodności, 2006

  Sowieci zawrócili na północ; nietrudno było wywnioskować, że przejdą Wisłę w Modlinie.

  źródło: NKJP: Antoni Kroh: Starorzecza, 2010

  Czy to prowokacja obliczona na podziw, czy może świadomy sygnał? Trudno wywnioskować, co się za tym kryje.

  źródło: NKJP: Maria Mojzesowicz: „Brzydkie” słowa, Wychowawca, 2009, nr 197

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wywnioskuję
  wywnioskujemy
  2 os. wywnioskujesz
  wywnioskujecie
  3 os. wywnioskuje
  wywnioskują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wywnioskowałem
  +(e)m wywnioskował
  wywnioskowałam
  +(e)m wywnioskowała
  wywnioskowałom
  +(e)m wywnioskowało
  wywnioskowaliśmy
  +(e)śmy wywnioskowali
  wywnioskowałyśmy
  +(e)śmy wywnioskowały
  2 os. wywnioskowałeś
  +(e)ś wywnioskował
  wywnioskowałaś
  +(e)ś wywnioskowała
  wywnioskowałoś
  +(e)ś wywnioskowało
  wywnioskowaliście
  +(e)ście wywnioskowali
  wywnioskowałyście
  +(e)ście wywnioskowały
  3 os. wywnioskował
  wywnioskowała
  wywnioskowało
  wywnioskowali
  wywnioskowały

  bezosobnik: wywnioskowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wywnioskujmy
  2 os. wywnioskuj
  wywnioskujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wywnioskowałbym
  bym wywnioskował
  wywnioskowałabym
  bym wywnioskowała
  wywnioskowałobym
  bym wywnioskowało
  wywnioskowalibyśmy
  byśmy wywnioskowali
  wywnioskowałybyśmy
  byśmy wywnioskowały
  2 os. wywnioskowałbyś
  byś wywnioskował
  wywnioskowałabyś
  byś wywnioskowała
  wywnioskowałobyś
  byś wywnioskowało
  wywnioskowalibyście
  byście wywnioskowali
  wywnioskowałybyście
  byście wywnioskowały
  3 os. wywnioskowałby
  by wywnioskował
  wywnioskowałaby
  by wywnioskowała
  wywnioskowałoby
  by wywnioskowało
  wywnioskowaliby
  by wywnioskowali
  wywnioskowałyby
  by wywnioskowały

  bezosobnik: wywnioskowano by

  bezokolicznik: wywnioskować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wywnioskowawszy

  gerundium: wywnioskowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wywnioskowany

  odpowiednik aspektowy: wnioskować

 • Rzosobowy + wywnioskować +
  CO + (SKĄD)
  Rzosobowy + wywnioskować +
  o CZYM + (SKĄD)
  Rzosobowy + wywnioskować +
  (SKĄD) + że ZDANIE | ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • Zob. wniosek

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2012