profesor wizytujący

 • osoba z tytułem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub profesora, która na danej uczelni wykłada tylko gościnnie i tymczasowo, a na stałe zatrudniona jest zwykle w innej szkole wyższej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  studia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • profesor wizytujący jakiegoś uniwersytetu, jakiejś uczelni
  • profesor wizytujący na jakimś uniwersytecie, jakiejś uczelni; w jakimś uniwersytecie
  • funkcja, stanowisko profesora wizytującego
  • pracować, prowadzić zajęcia, wykładać jako profesor wizytujący
 • Przez ponad trzydzieści lat był pracownikiem naukowym w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a jednocześnie profesorem wizytującym na wielu uniwersytetach zagranicznych, między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 1. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 października 2001 r.

  [...] obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP. W 1990 roku prowadził zajęcia z grafiki w Cancordia University w Montrealu, jako profesor wizytujący.

  źródło: NKJP: Grań grafika, Dziennik Polski, 1999-05-14

  Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora [...].

  źródło: NKJP: Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.

  Przez kilka lat przebywała w Tunezji, gdzie jej mąż pełni funkcję profesora wizytującego na uniwersytecie w Gabes.

  źródło: NKJP: Andrzej Warzecha: Okno z widokiem, Dziennik Polski, 2002-11-07

  [...] współpraca z naukowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Belgii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy czy Węgier pozwala nam na stałą wymianę studentów i wykładowców. Korzystamy zatem ze stypendiów zagranicznych, ale i sami gościmy grono profesorów wizytujących.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: profesor, wizytujący

Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2010