letalność

 • książk.  cecha czegoś, co powoduje śmierć lub obumarcie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  śmierć

 • Badania komórek płodów poronionych przed 28. tygodniem ciąży wykazały znamiennie wysoką częstość występowania monosomii 45X. Obliczono, że 1,5% wszystkich poczęć przebiega z utratą całego chromosomu X. Na tej podstawie wysunięto hipotezę o letalności układu 45X [...].

  źródło: NKJP: Zofia Żak: Chorzy na Zespół Turnera (1 cz.), Co Tydzień Jaworzno, 2004-10-14

  Jednakże stalking dotyczący obcych osób w danej społeczności stanowi niezwykłe wyzwanie ze względu na potencjalną letalność, motywację stalkera i jego zamiar wyrządzenia krzywdy emocjonalnej.

  źródło: Brunon Hołyst: Kryminologia, 2022 (books.google)

  Bakteriocyny wytwarzane przez bakterie G-ujemne różnią się od tych produkowanych przez bakterie G-dodatnie letalnością tych pierwszych dla komórek producentów, sposobem transportu na zewnątrz komórki [...].

  źródło: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, t. 59, 2007 (books.google)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. letalność
  letalności
  D. letalności
  letalności
  C. letalności
  letalnościom
  B. letalność
  letalności
  N. letalnością
  letalnościami
  Ms. letalności
  letalnościach
  W. letalności
  letalności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1933, Lekarz Wojskowy, t. 22, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2022