artyk.

częściej art.

 • Odczytywane jako odpowiednia forma przypadka leksemu artykuł.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  prasa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • Pytanie o zmianę w artyk. „Dotacje państwa dla Kościołów w Polsce” [...].

  źródło: NKJP: Internet

  [...] poleca: księgi handlowe, artyk. biurowe i przybory szkolne.

  źródło: Internet: e-teatr.pl

  [...] sąd w Kargańsku, po trwającym dwa lata procesie, uwolnił od zarzutów podżegania do nienawiści na tle rasowym, religijnym itd. (artyk. 282 rosyjskiego KK) twórców filmu [...].

  źródło: NKJP: Internet

Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018