zdezaktualizować

 • sprawić, że coś przestało być dopasowane do aktualnego stanu wiedzy, aktualnych przepisów, aktualnych standardów, aktualnego stanu rzeczywistego
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • zdezaktualizować zapis
  • zdezaktualizować nieco
 • Nowa ustawa zdezaktualizowała plany sprzed 1995 r. [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Niezgoda: Dlaczego tu tak brzydko?, Polityka, 2005-01-29

  Współczesna rewolucja mikroelektroniczna zdezaktualizowała zatem słynną sekwencję byłego kanclerza niemieckiego [...]: dziś - zyski, jutro - inwestycje, pojutrze - nowe miejsca pracy.

  źródło: NKJP: Szymon Jakubowicz: Przeklęte mikroprocesory?, Gazeta Wyborcza, 1993-10-26

  Amerykanie, którzy już pod koniec lat 90. sygnalizowali, że postęp genetyki i inżynierii biologicznej zdezaktualizuje z trudem wypracowane postanowienia protokołu, teraz otwarcie głoszą, że jest on bezwartościowy.

  źródło: NKJP: Wojciech Łuczak: Wirus bojowy, Polityka, 2001-08-25

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zdezaktualizuję
  zdezaktualizujemy
  2 os. zdezaktualizujesz
  zdezaktualizujecie
  3 os. zdezaktualizuje
  zdezaktualizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zdezaktualizowałem
  +(e)m zdezaktualizował
  zdezaktualizowałam
  +(e)m zdezaktualizowała
  zdezaktualizowałom
  +(e)m zdezaktualizowało
  zdezaktualizowaliśmy
  +(e)śmy zdezaktualizowali
  zdezaktualizowałyśmy
  +(e)śmy zdezaktualizowały
  2 os. zdezaktualizowałeś
  +(e)ś zdezaktualizował
  zdezaktualizowałaś
  +(e)ś zdezaktualizowała
  zdezaktualizowałoś
  +(e)ś zdezaktualizowało
  zdezaktualizowaliście
  +(e)ście zdezaktualizowali
  zdezaktualizowałyście
  +(e)ście zdezaktualizowały
  3 os. zdezaktualizował
  zdezaktualizowała
  zdezaktualizowało
  zdezaktualizowali
  zdezaktualizowały

  bezosobnik: zdezaktualizowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zdezaktualizujmy
  2 os. zdezaktualizuj
  zdezaktualizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zdezaktualizowałbym
  bym zdezaktualizował
  zdezaktualizowałabym
  bym zdezaktualizowała
  zdezaktualizowałobym
  bym zdezaktualizowało
  zdezaktualizowalibyśmy
  byśmy zdezaktualizowali
  zdezaktualizowałybyśmy
  byśmy zdezaktualizowały
  2 os. zdezaktualizowałbyś
  byś zdezaktualizował
  zdezaktualizowałabyś
  byś zdezaktualizowała
  zdezaktualizowałobyś
  byś zdezaktualizowało
  zdezaktualizowalibyście
  byście zdezaktualizowali
  zdezaktualizowałybyście
  byście zdezaktualizowały
  3 os. zdezaktualizowałby
  by zdezaktualizował
  zdezaktualizowałaby
  by zdezaktualizowała
  zdezaktualizowałoby
  by zdezaktualizowało
  zdezaktualizowaliby
  by zdezaktualizowali
  zdezaktualizowałyby
  by zdezaktualizowały

  bezosobnik: zdezaktualizowano by

  bezokolicznik: zdezaktualizować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zdezaktualizowawszy

  gerundium: zdezaktualizowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: zdezaktualizowany

  odpowiednik aspektowy: dezaktualizować

 • bez ograniczeń + zdezaktualizować +
  CO
CHRONOLOGIZACJA:
1950, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2018