laikowy

 • młodz.  związany z laikiem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • synonimy:  laicki
  laiczny
 • Jestem laikiem, nie znam się totalnie, więc zadam laikowe pytanie […].

  źródło: Internet: wykop.pl/wpis

  Nie znam się na prawie, […] dlatego moje uwagi […] mają charakter laikowy, za co przepraszam […].

  źródło: Internet: msp.money.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. laikowy
  laikowy
  laikowy
  laikowe
  laikowa
  D. laikowego
  laikowego
  laikowego
  laikowego
  laikowej
  C. laikowemu
  laikowemu
  laikowemu
  laikowemu
  laikowej
  B. laikowego
  laikowego
  laikowy
  laikowe
  laikową
  N. laikowym
  laikowym
  laikowym
  laikowym
  laikową
  Ms. laikowym
  laikowym
  laikowym
  laikowym
  laikowej
  W. laikowy
  laikowy
  laikowy
  laikowe
  laikowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. laikowi
  laikowi
  laikowe
  laikowe
  D. laikowych
  laikowych
  laikowych
  laikowych
  C. laikowym
  laikowym
  laikowym
  laikowym
  B. laikowych
  laikowych
  laikowych
  laikowe
  N. laikowymi
  laikowymi
  laikowymi
  laikowymi
  Ms. laikowych
  laikowych
  laikowych
  laikowych
  W. laikowi
  laikowi
  laikowe
  laikowe
 • Od: laik

CHRONOLOGIZACJA:
1932, Zofia Kossak, Nieznany kraj
Inne znaczenie: 'o nabożeństwie: prowadzony przez świeckich (laikat), a nie duchownego'
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2021