wykitowywać

 • pot.  umierać
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  śmierć

 • Każdy co tutaj się wypowiada negatywnie, że naciągane, nie widział osoby uzależnionej , która już praktycznie wykitowuje przez herę.

  źródło: Internet: www.filmweb.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wykitowuję
  wykitowujemy
  2 os. wykitowujesz
  wykitowujecie
  3 os. wykitowuje
  wykitowują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wykitowywałem
  +(e)m wykitowywał
  wykitowywałam
  +(e)m wykitowywała
  wykitowywałom
  +(e)m wykitowywało
  wykitowywaliśmy
  +(e)śmy wykitowywali
  wykitowywałyśmy
  +(e)śmy wykitowywały
  2 os. wykitowywałeś
  +(e)ś wykitowywał
  wykitowywałaś
  +(e)ś wykitowywała
  wykitowywałoś
  +(e)ś wykitowywało
  wykitowywaliście
  +(e)ście wykitowywali
  wykitowywałyście
  +(e)ście wykitowywały
  3 os. wykitowywał
  wykitowywała
  wykitowywało
  wykitowywali
  wykitowywały

  bezosobnik: wykitowywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wykitowywał
  będę wykitowywać
  będę wykitowywała
  będę wykitowywać
  będę wykitowywało
  będę wykitowywać
  będziemy wykitowywali
  będziemy wykitowywać
  będziemy wykitowywały
  będziemy wykitowywać
  2 os. będziesz wykitowywał
  będziesz wykitowywać
  będziesz wykitowywała
  będziesz wykitowywać
  będziesz wykitowywało
  będziesz wykitowywać
  będziecie wykitowywali
  będziecie wykitowywać
  będziecie wykitowywały
  będziecie wykitowywać
  3 os. będzie wykitowywał
  będzie wykitowywać
  będzie wykitowywała
  będzie wykitowywać
  będzie wykitowywało
  będzie wykitowywać
  będą wykitowywali
  będą wykitowywać
  będą wykitowywały
  będą wykitowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wykitowujmy
  2 os. wykitowuj
  wykitowujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wykitowywałbym
  bym wykitowywał
  wykitowywałabym
  bym wykitowywała
  wykitowywałobym
  bym wykitowywało
  wykitowywalibyśmy
  byśmy wykitowywali
  wykitowywałybyśmy
  byśmy wykitowywały
  2 os. wykitowywałbyś
  byś wykitowywał
  wykitowywałabyś
  byś wykitowywała
  wykitowywałobyś
  byś wykitowywało
  wykitowywalibyście
  byście wykitowywali
  wykitowywałybyście
  byście wykitowywały
  3 os. wykitowywałby
  by wykitowywał
  wykitowywałaby
  by wykitowywała
  wykitowywałoby
  by wykitowywało
  wykitowywaliby
  by wykitowywali
  wykitowywałyby
  by wykitowywały

  bezosobnik: wykitowywano by

  bezokolicznik: wykitowywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wykitowując

  gerundium: wykitowywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wykitowujący

 • Od: kitować

CHRONOLOGIZACJA:
2005, forum.pclab.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018