profesor belwederski

 • osoba mająca tytuł naukowy profesora, nadany (po spełnieniu określonych prawem wymagań) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a przed rokiem 1989 – przez Radę Państwa PRL
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  studia

 • hiperonimy:  profesor
 • Zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko ze względu na 3 kryteria, które moim zdaniem są najistotniejsze. Pierwszym z nich jest prestiż oceniany przez profesorów belwederskich nominowanych w trzech ostatnich latach, członków krajowych Polskiej Akademii Nauk oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w 2007 roku.

  źródło: NKJP: Tucholska uczelnia wysoko w rankingu, Tygodnik Tucholski nr 846, 2008

  Od 1987 roku profesor belwederski. Dotąd wypromował ok. 20 doktorów. W latach 1993-99, przez 2 kadencje, był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki. Organizował i został rektorem otwartej w 2001 roku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

  źródło: NKJP: Małgorzata Iskra: Góralem się jest..., Gazeta Krakowska, 2003-01-23

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: profesor, belwederski

 • Zob. Belweder, pałac w Warszawie, będący siedzibą Rady Państwa w okresie PRL, a później Prezydenta RP

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018