lesistość

 • stopień pokrycia lasem danego obszaru określany poprzez stosunek powierzchni terenu porośniętego lasem do całej powierzchni danego terenu
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  drzewa i krzewy


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ukształtowanie terenu

  • duża, mała lesistość
  • struktura, wskaźnik lesistości
 • Lesistość Polski jest mniejsza niż Szwecji i Finlandii — wynosi 28 procent. Nasze kompleksy leśne zaliczają się jednak do najlepiej zachowanych w Europie.

  źródło: NKJP: Marek Fiedorow: Czysty zakątek w sercu Europy, Polska Głos WIelkopolski, 2003-11-20

  Chyba mato kto wie, że drugim co do lesistości (42%) miastem w Polsce są Katowice. Lasy pofragmentowane przez drogi, zabudowę mieszkaniową i przemysłową to dość niespokojny dom dla dzikich zwierząt.

  źródło: NKJP: Grzegorz Skurczak: Las Polski, 2009-09-16

  Najwyższą lesistością charakteryzują się powiaty: ostrołęcki, wyszkowski, legionowski, otwocki, przysuski i szydłowiecki.

  źródło: NKJP: M. Barwicka: Mazowsze się zazieleni?, Tygodnik Ciechanowski, 2007-04-01

  Po 1945 nastąpił wzrost lesistości o kilka procent przez zalesienie nieużytków i gruntów rolnych produkcyjnie słabych.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Łęcki: Wielkopolska: przewodnik, 1989

  Przed wojną mieliśmy inny procent powierzchni leśnej w stosunku do powierzchni ogólnej, inny procent lasów, po prostu dlatego że Polska funkcjonowała w innych granicach, inna była wtedy lesistość. Ogromny wysiłek podniesienia lesistości naszego kraju jest oczywisty i ważny.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 06.07.1994

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. lesistość
  lesistości
  D. lesistości
  lesistości
  C. lesistości
  lesistościom
  B. lesistość
  lesistości
  N. lesistością
  lesistościami
  Ms. lesistości
  lesistościach
  W. lesistości
  lesistości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + lesistość +
  (CZEGO)
 • Zob. las

CHRONOLOGIZACJA:
1842, Przewodnik Rólniczo-Przemysłowy, nr 15, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020