drzewoznawczy

 • nauk.  związany z drzewoznawstwem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  drzewa i krzewy

 • synonimy:  dendrologiczny
  • przewodnik drzewoznawczy; czasopismo drzewoznawcze; badania drzewoznawcze
 • Pani Felicja opowiedziała o szczawieńskich drzewach, poprowadziła warsztaty wykonywania kompozycji z liści, a także konkurs drzewoznawczy z ekologicznymi nagrodami.

  źródło: Elżbieta Węgrzyn: Udane rodzinne EKO piknikowanie na Słonecznej Polanie, 2017-08-28 (walbrzych.dlawas.info)

  Jest to klasa o profilu drzewoznawczym, więc jest to [wiedza o drzewach] dla klasy przedmiot bardzo ważny, bo wszyscy będą z tego pisać rozszerzoną maturę.

  źródło: Wagary i nie tylko, Forum dla nauczycieli (45minut.pl/forum)

  Wszelkie argumenty drzewoznawcze i ekonomiczne przeciw topolom i wierzbom obalone zostały przez konferencje z udziałem wybitnych drzewoznawców.

  źródło: Internet: educalingo.com/pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawcze
  drzewoznawcza
  D. drzewoznawczego
  drzewoznawczego
  drzewoznawczego
  drzewoznawczego
  drzewoznawczej
  C. drzewoznawczemu
  drzewoznawczemu
  drzewoznawczemu
  drzewoznawczemu
  drzewoznawczej
  B. drzewoznawczego
  drzewoznawczego
  drzewoznawczy
  drzewoznawcze
  drzewoznawczą
  N. drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczą
  Ms. drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczej
  W. drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawcze
  drzewoznawcza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawcze
  drzewoznawcze
  D. drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  C. drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  drzewoznawczym
  B. drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawcze
  N. drzewoznawczymi
  drzewoznawczymi
  drzewoznawczymi
  drzewoznawczymi
  Ms. drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  drzewoznawczych
  W. drzewoznawczy
  drzewoznawczy
  drzewoznawcze
  drzewoznawcze

CHRONOLOGIZACJA:
1882, Ogrodnik Polski, nr 18, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2021