banalizować się

 • książk.  przestawać się wyróżniać jakimiś szczególnymi cechami, stając się przez to nieinteresującym dla kogoś
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • [...] ukazał dramat dekadenta, którego gesty tracą znaczenie, banalizują się. Paradoks współczesnego outsidera polega na tym, że stał się postacią pospolitą.

  źródło: NKJP: Tadeusz Sobolewski: Parodia outsidera, Gazeta Wyborcza, 1995-02-28

  Tak jak profilaktyka zostaje przetworzona na wybrany przez jednostkę styl życia, tak maska staje się elementem codziennego stroju. Nie oznacza to, że ryzyko w doświadczeniu jednostek banalizuje się. Powszechność ryzyka [...] sprawia jednak, że ryzyko i środki jego kontroli stają się jeszcze jednym z podlegających stylizacji obiektów.

  źródło: NKJP: Małgorzata Jacyno: Kultura indywidualizmu, 2007

  Nie, nie chcę powiedzieć, że dzisiejsza poezja zbuntowała się przeciw swej odwiecznej naturze, którą było zawsze objawianie tego, co nieoczywiste. Chodzi mi raczej o to, że im więcej nieprzewidywalności, tym bardziej każdy nowy jej przejaw wydaje się przewidywalny; i pośród tego szybko banalizującego się szaleństwa właśnie normalność może się stać objawieniem.

  źródło: NKJP: Stanisław Barańczak: Poezja i duch uogólnienia, 1996

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. banalizuję się
  banalizujemy się
  2 os. banalizujesz się
  banalizujecie się
  3 os. banalizuje się
  banalizują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. banalizowałem się
  +(e)m się banalizował
  banalizowałam się
  +(e)m się banalizowała
  banalizowałom się
  +(e)m się banalizowało
  banalizowaliśmy się
  +(e)śmy się banalizowali
  banalizowałyśmy się
  +(e)śmy się banalizowały
  2 os. banalizowałeś się
  +(e)ś się banalizował
  banalizowałaś się
  +(e)ś się banalizowała
  banalizowałoś się
  +(e)ś się banalizowało
  banalizowaliście się
  +(e)ście się banalizowali
  banalizowałyście się
  +(e)ście się banalizowały
  3 os. banalizował się
  banalizowała się
  banalizowało się
  banalizowali się
  banalizowały się

  bezosobnik: banalizowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się banalizował
  będę się banalizować
  będę się banalizowała
  będę się banalizować
  będę się banalizowało
  będę się banalizować
  będziemy się banalizowali
  będziemy się banalizować
  będziemy się banalizowały
  będziemy się banalizować
  2 os. będziesz się banalizował
  będziesz się banalizować
  będziesz się banalizowała
  będziesz się banalizować
  będziesz się banalizowało
  będziesz się banalizować
  będziecie się banalizowali
  będziecie się banalizować
  będziecie się banalizowały
  będziecie się banalizować
  3 os. będzie się banalizował
  będzie się banalizować
  będzie się banalizowała
  będzie się banalizować
  będzie się banalizowało
  będzie się banalizować
  będą się banalizowali
  będą się banalizować
  będą się banalizowały
  będą się banalizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. banalizujmy się
  2 os. banalizuj się
  banalizujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. banalizowałbym się
  bym się banalizował
  banalizowałabym się
  bym się banalizowała
  banalizowałobym się
  bym się banalizowało
  banalizowalibyśmy się
  byśmy się banalizowali
  banalizowałybyśmy się
  byśmy się banalizowały
  2 os. banalizowałbyś się
  byś się banalizował
  banalizowałabyś się
  byś się banalizowała
  banalizowałobyś się
  byś się banalizowało
  banalizowalibyście się
  byście się banalizowali
  banalizowałybyście się
  byście się banalizowały
  3 os. banalizowałby się
  by się banalizował
  banalizowałaby się
  by się banalizowała
  banalizowałoby się
  by się banalizowało
  banalizowaliby się
  by się banalizowali
  banalizowałyby się
  by się banalizowały

  bezosobnik: banalizowano by się

  bezokolicznik: banalizować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: banalizując się

  gerundium: banalizowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: banalizujący się

  odpowiednik aspektowy: zbanalizować się

 • Od: banalizować

CHRONOLOGIZACJA:
1899, Krytyka, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019