skrzesać

 • przest.  wykrzesać - spowodować powstawanie iskier
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  temperatura i ogień


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Energia

  źródła energii

 • synonimy:  wykrzesać
  • skrzesać iskrę, ogień
 • Zaświecę wam, byście mogli lepiej w cel utrafić - rzekł Boruta i skrzesał kopytami taką błyskawicę, że nad Poznaniem zrobiło się jasno jak w dzień, a koguty na Ostrowie Tumskim, sądząc, iż jest to już świt, zaczęły piać na potęgę.

  źródło: Stanisław Świrko: Orle gniazdo: podania, legendy i baśnie wielkopolskie, 1971 (books.google.pl)

  Aby rozniecić ogień, należało go skrzesać ze świeżego drewna.

  źródło: NKJP: J.A.: Cóż to była za noc!, Wieści Podwarszawskie, 2008-07-06

  Teraz wydobył pudełko zapałek i próbował skrzesać ogień. Niestety, pocierał jedną po drugiej, ale uzyskiwał najwyżej trzask bez płomienia.

  źródło: NKJP: Jerzy Stawiński: Piszczyk, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skrzeszę
  kwestion. skrzesam
  skrzeszemy
  kwestion. skrzesamy
  2 os. skrzeszesz
  kwestion. skrzesasz
  skrzeszecie
  kwestion. skrzesacie
  3 os. skrzesze
  kwestion. skrzesa
  skrzeszą
  kwestion. skrzesają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skrzesałem
  +(e)m skrzesał
  skrzesałam
  +(e)m skrzesała
  skrzesałom
  +(e)m skrzesało
  skrzesaliśmy
  +(e)śmy skrzesali
  skrzesałyśmy
  +(e)śmy skrzesały
  2 os. skrzesałeś
  +(e)ś skrzesał
  skrzesałaś
  +(e)ś skrzesała
  skrzesałoś
  +(e)ś skrzesało
  skrzesaliście
  +(e)ście skrzesali
  skrzesałyście
  +(e)ście skrzesały
  3 os. skrzesał
  skrzesała
  skrzesało
  skrzesali
  skrzesały

  bezosobnik: skrzesano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skrzeszmy
  kwestion. skrzesajmy
  2 os. skrzesz
  kwestion. skrzesaj
  skrzeszcie
  kwestion. skrzesajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skrzesałbym
  bym skrzesał
  skrzesałabym
  bym skrzesała
  skrzesałobym
  bym skrzesało
  skrzesalibyśmy
  byśmy skrzesali
  skrzesałybyśmy
  byśmy skrzesały
  2 os. skrzesałbyś
  byś skrzesał
  skrzesałabyś
  byś skrzesała
  skrzesałobyś
  byś skrzesało
  skrzesalibyście
  byście skrzesali
  skrzesałybyście
  byście skrzesały
  3 os. skrzesałby
  by skrzesał
  skrzesałaby
  by skrzesała
  skrzesałoby
  by skrzesało
  skrzesaliby
  by skrzesali
  skrzesałyby
  by skrzesały

  bezosobnik: skrzesano by

  bezokolicznik: skrzesać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  skrzesawszy

  gerundium: skrzesanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: skrzesany

  odpowiednik aspektowy: krzesać

 • bez ograniczeń + skrzesać +
  CO + (CZYM)
  bez ograniczeń + skrzesać +
  CO + (z CZEGO)
 • Zob. krzesać

CHRONOLOGIZACJA:
XVII w., Kart XVII-XVIII
1444, SStp skrzosanie
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018