ADP

 • adenozyno-5′-difosforan

 • chem.  organiczny związek chemiczny
 • [a-de-pe]

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  minerały i pierwiastki

 • Cząsteczka ADP może dostać się do macierzy mitochondrialnej tylko wtedy, kiedy ATP ją opuszcza i na odwrót.

  źródło: NKJP: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych, 1995

  Również transferryna może w pewnych warunkach uwalniać żelazo, zwłaszcza w obecności chelatorów takich jak ATP, ADP czy cytrynian w niskim pH.

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

  Dla roślin jest jednym z najważniejszych mikroelementów - jego atomy wchodzą w skład kodujących informację genetyczną kwasów nukleinowych oraz znajdują się w cząsteczkach ATP i ADP, będących magazynami energii na poziomie komórkowym.

  źródło: NKJP: Nawożenie, Polityka nr 2700, 2009-04-11

  Ponieważ ADP uwalniany z płytek jest degradowany do adenozyny przez ektonukleotydazy na komórkach śródbłonka, może to stanowić ważny mechanizm ograniczający nadmierną agregację w nienaruszonej ścianie naczynia krwionośnego.

  źródło: NKJP: Barbara Wachowicz: RECEPTORY PURYNOWE NA PŁYTRACH KRWI, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ADP
  ADP
  D. ADP
  ADP
  C. ADP
  ADP
  B. ADP
  ADP
  N. ADP
  ADP
  Ms. ADP
  ADP
  W. ADP
  ADP
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019