BFG

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • instytucja mająca fundusz zabezpieczający depozyty banków w Polsce
 • [be-ef-gie]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  bankowość

  • gwarancje, prezes, zadania BFG
  • wypłaty z BFG
  • BFG gwarantuje
  • ustawa o BFG
 • Pieniądze pochodzą z wpłat banków, a także z NBP. Są gromadzone na wypadek, gdyby jakiś bank upadł i trzeba było jego klientom zwracać gwarantowane depozyty. BFG pomaga też bankom znajdującym się w złej kondycji finansowej.

  źródło: NKJP: Sol: Góra pieniedzy, Polityka nr 2617, 2007-08-25

  Nowelizacja ustawy o BFG pozbawia prezesa NBP kompetencji w trzech sprawach. Pierwsza to skuteczne kształtowanie treści statutu BFG, druga to ustalanie warunków, zakresu i trybu obrotu przez fundusz wierzytelnościami, a trzecia to określanie dodatkowych działań funduszu w razie potrzeby udzielenia pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania.

  źródło: NKJP: 20. posiedzenie Senatu RP, stenogram, wersja robocza

  Tylko w ubiegłym roku BFG pomógł 10 bankom, wypłacając m. in. kwoty gwarancyjne klientom Savim Banku, który upadł w 1999 roku i kontynuował wypłaty dla klientów Realbanku.

  źródło: NKJP: Ryszard parka: Trudny wybór dla ciułacza, Trybuna Śląska, 2000-12-11

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. BFG
  BFG
  D. BFG
  BFG
  C. BFG
  BFG
  B. BFG
  BFG
  N. BFG
  BFG
  Ms. BFG
  BFG
  W. BFG
  BFG

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2019