SDKPiL

 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

 • polska partia polityczna działająca na przełomie XIX i XX wieku
 • [es-de-ka-pe-i-el] lub [esdekapil]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna

 • hiperonimy:  partia
  • członek, delegat, działacz, przywódca, zjazd SDKPiL
  • działać, zaczynać w SDKPiL
 • Przez następne lata sądy polowe skazywały na śmierć robotników i bojowców SDKPiL-u i PPS-u, dwóch głównych partii robotniczych wyrażających dwa najważniejsze dążenia tamtego czasu: rewolucji robotniczej i niepodległości Polski.

  źródło: NKJP: Sławomir Sierakowski: Tekst rocznicowy, Ozon nr 10, 2005

  Kiedy jeszcze w szkole podstawowej pytałam ojca, jak to było z tym SDKPiL-em, dlaczego Nowotkę zrzucili na spadochronie itd., bo kompletnie tego nie rozumiałam, ojciec odpowiadał: „tego się nie da zrozumieć, trzeba się nauczyć na pamięć. Wystarczy”.

  źródło: NKJP: Krystyna Janda, Bożena Janicka: Gwiazdy mają czerwone pazury, 1998

  Zaczynał w SDKPiL, w czasie rewolucji październikowej był w Moskwie, po rewolucji został prezesem radzieckiego banku państwowego, ale zrezygnował i wrócił do Polski.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  SDKPiL swoją walkę rewolucyjną i swym sojuszem z rosyjskim ruchem robotniczym obiektywnie przyczyniała się do odzyskania niepodległości przez naród polski w większym stopniu niż jakakolwiek inna polska partia polityczna tego okresu.

  źródło: NKJP: Andrzej Werblan: LENIN CZYTANY WCIĄŻ OD NOWA (II), Miesięcznik Literacki nr 3, 1970

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3, ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. SDKPiL
  SDKPiL-e
  SDKPiL
  D. SDKPiL-u
  SDKPiL
  SDKPiL-i
  SDKPiL
  C. SDKPiL-owi
  SDKPiL
  SDKPiL-om
  SDKPiL
  B. SDKPiL
  SDKPiL-e
  SDKPiL
  N. SDKPiL-em
  SDKPiL
  SDKPiL-ami
  SDKPiL
  Ms. SDKPiL-u
  SDKPiL
  SDKPiL-ach
  SDKPiL
  W. SDKPiL-u
  SDKPiL
  SDKPiL-e
  SDKPiL

  Inne uwagi

  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020