CKU

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • bezpłatna publiczna placówka kształcąca osoby dorosłe oraz umożliwiająca im zdobycie zawodu
 • [ce-ka-u]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  pozaszkolne formy nauczania


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

  • dyrektor, budynek, siedziba CKU
 • Trzeba zaznaczyć, że głównym celem funkcjonowania nowej szkoły jest przygotowanie do zawodu, poszerzenie kwalifikacji i podniesienie poziomu wykształcenia. W CKU mają być też organizowane zewnętrzne egzaminy zawodowe oraz egzaminy eksternistyczne.

  źródło: NKJP: (wm): Osiem miesięcy później, Dziennik Bałtycki, 2002-01-03

  Do CKU poszedłem, żeby zdobyć wykształcenie średnie. Długo szukałem szkoły średniej, która kształci osoby z widoczną niepełnosprawnością. Zostałem przyjęty do liceum wieczorowego dla dorosłych.

  źródło: NKJP: Piotr Mars: CKU przyjazne niepełnosprawnym, Wychowawca nr 202, 2009-10

  Kandydaci mają do wyboru szkołę policealną, liceum ogólnokształcące, liceum uzupełniające, a także technikum dla dorosłych. Formularze podań są dostępne w sekretariacie CKU lub na stronie internetowej [...].

  źródło: NKJP: (kt): Koniec zapisów do CKU, Dziennik Łódzki, 2006-08-17

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. CKU
  CKU
  D. CKU
  CKU
  C. CKU
  CKU
  B. CKU
  CKU
  N. CKU
  CKU
  Ms. CKU
  CKU
  W. CKU
  CKU

Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019