CRZZ

 • Centralna Rada Związków Zawodowych

 • organ zrzeszający związki zawodowe w latach 1949-1980
 • [ce-er-zet-zet]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe

  • przewodniczący CRZZ; plenum, siedziba CRZZ
 • Przyszedłem na plenum CRZZ i czekam. Wiedziałem, że przedtem były jakieś targi, telefon od Gierka. Plenum miało się zacząć o dziesiątej. Siedzimy, czekamy.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  Postulat numer jeden załóg stoczni szczecińskich podczas styczniowego strajku w 1971 r. brzmiał, jak następuje: „Żądamy ustąpienia obecnej CRZZ, która nigdy nie występowała w obronie mas pracujących. Żądamy niezależnych Związków Zawodowych podległych klasie robotniczej”.

  źródło: NKJP: Waldemar Kuczyński: Burza nad Wisłą: dziennik 1980-1981, 1981

  Próbował Pan z początku przekonać robotników, by zamiast wolnych związków zadowolili się zreformowaniem CRZZ-u.

  źródło: NKJP: Anna Bikont: Czułem tę wrogość, Gazeta Wyborcza, 1995-08-30

  Ta ustawa takie możliwości daje, ale nie rozstrzyga ona jeszcze jednego bardzo poważnego problemu, tj. podziału majątku po byłym CRZZ.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 02.12.1998

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. CRZZ
  CRZZ
  CRZZ-ety
  CRZZ-y
  D. CRZZ
  CRZZ-etu
  CRZZ-u
  CRZZ
  CRZZ-etów
  CRZZ-ów
  C. CRZZ
  CRZZ-etowi
  CRZZ-owi
  CRZZ
  CRZZ-etom
  CRZZ-om
  B. CRZZ
  CRZZ
  CRZZ-ety
  CRZZ-y
  N. CRZZ
  CRZZ-em
  CRZZ-etem
  CRZZ
  CRZZ-ami
  CRZZ-etami
  Ms. CRZZ
  CRZZ-ecie
  CRZZ
  CRZZ-ach
  CRZZ-etach
  W. CRZZ
  CRZZ-ecie
  CRZZ
  CRZZ-ety
  CRZZ-y

  Inne uwagi

  Występuje również w rodzaju ż

Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019