WiN

 • Wolność i Niezawisłość

 • polska organizacja konspiracyjna o charakterze antykomunistycznym założona w 1945 r.
 • Pełna nazwa to: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.

 • [win]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • hiperonimy:  organizacja
  • AK i WiN
  • członkowie, działacz; działalność WiN (WiN-u)
 • PSL oskarżono o współpracę z WiN-em, chęć rozbicia ruchu ludowego.

  źródło: NKJP: Proces krakowski, Dziennik Polski, 2003-10-30

  Odważyła się ona powiedzieć „nie” komunistom wtedy, gdy Armii Krajowej i WiN-u już nie było.

  źródło: NKJP: Elżbieta Piersiakowa: Jaworzniak z Kresów, Dziennik Zachodni, 2001-06-01

  WiN domagała się, by Armia Czerwona i NKWD opuściły obszar Polski.

  źródło: NKJP:(Kis): W służbie Niepodległej, Dziennik Polski, 2006-02-04

  Organizacja WiN działała w warunkach skrajnie trudnych, w społeczeństwie wyniszczonym niemiecką okupacją, osaczana, bez szans, bez nadziei na jakąkolwiek pomoc i odsiecz. Członkowie WiN, osamotnieni, zaszczuci, ścigani przez potężny aparat przemocy [...] płacili najwyższą cenę za walkę o wyzwolenie Polski.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 01.03.2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. WiN
  WiN-y
  D. WiN-u
  WiN-ów
  C. WiN-owi
  WiN-om
  B. WiN
  WiN-y
  N. WiN-em
  WiN-ami
  Ms. WiN-ie
  WiN-ach
  W. WiN-ie
  WiN-y

  Inne uwagi

  Zwykle lp
  Występuje również w rodzaju ż

Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019