uniewinniać się

 • uzasadniać, że nie zrobiło się czegoś, o co jest się oskarżanym
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  sąd


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  usprawiedliwiać się
  antonimy:  obwiniać się
  • uniewinniać się przed sądem
  • uniewinniać się z zarzutu
 • Ale zauważyłem, że już zaczynam wchodzić w tryby postępowania, szukać wybiegów, uniewinniać się, a to było na pewno złą polityką - marnowania i rozpraszania sił.

  źródło: NKJP: Stanisław Lem: Pamiętnik znaleziony w wannie, 1961

  Wezwany na rozkaz Konstantego uniewinniał się: Ja temu nie winien, że ani policja, ani sam książę nie umieją dobrze czytać.

  źródło: NKJP: Stanisław Wasylewski: Życie polskie w XIX wieku, 2008

  Nie uniewinniajmy się tak łatwo, nie szukajmy alibi.

  źródło: NKJP: Krzysztof Warlikowski: Szekspir i uzurpator, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uniewinniam się
  uniewinniamy się
  2 os. uniewinniasz się
  uniewinniacie się
  3 os. uniewinnia się
  uniewinniają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uniewinniałem się
  +(e)m się uniewinniał
  uniewinniałam się
  +(e)m się uniewinniała
  uniewinniałom się
  +(e)m się uniewinniało
  uniewinnialiśmy się
  +(e)śmy się uniewinniali
  uniewinniałyśmy się
  +(e)śmy się uniewinniały
  2 os. uniewinniałeś się
  +(e)ś się uniewinniał
  uniewinniałaś się
  +(e)ś się uniewinniała
  uniewinniałoś się
  +(e)ś się uniewinniało
  uniewinnialiście się
  +(e)ście się uniewinniali
  uniewinniałyście się
  +(e)ście się uniewinniały
  3 os. uniewinniał się
  uniewinniała się
  uniewinniało się
  uniewinniali się
  uniewinniały się

  bezosobnik: uniewinniano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się uniewinniał
  będę się uniewinniać
  będę się uniewinniała
  będę się uniewinniać
  będę się uniewinniało
  będę się uniewinniać
  będziemy się uniewinniali
  będziemy się uniewinniać
  będziemy się uniewinniały
  będziemy się uniewinniać
  2 os. będziesz się uniewinniał
  będziesz się uniewinniać
  będziesz się uniewinniała
  będziesz się uniewinniać
  będziesz się uniewinniało
  będziesz się uniewinniać
  będziecie się uniewinniali
  będziecie się uniewinniać
  będziecie się uniewinniały
  będziecie się uniewinniać
  3 os. będzie się uniewinniał
  będzie się uniewinniać
  będzie się uniewinniała
  będzie się uniewinniać
  będzie się uniewinniało
  będzie się uniewinniać
  będą się uniewinniali
  będą się uniewinniać
  będą się uniewinniały
  będą się uniewinniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uniewinniajmy się
  2 os. uniewinniaj się
  uniewinniajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uniewinniałbym się
  bym się uniewinniał
  uniewinniałabym się
  bym się uniewinniała
  uniewinniałobym się
  bym się uniewinniało
  uniewinnialibyśmy się
  byśmy się uniewinniali
  uniewinniałybyśmy się
  byśmy się uniewinniały
  2 os. uniewinniałbyś się
  byś się uniewinniał
  uniewinniałabyś się
  byś się uniewinniała
  uniewinniałobyś się
  byś się uniewinniało
  uniewinnialibyście się
  byście się uniewinniali
  uniewinniałybyście się
  byście się uniewinniały
  3 os. uniewinniałby się
  by się uniewinniał
  uniewinniałaby się
  by się uniewinniała
  uniewinniałoby się
  by się uniewinniało
  uniewinnialiby się
  by się uniewinniali
  uniewinniałyby się
  by się uniewinniały

  bezosobnik: uniewinniano by się

  bezokolicznik: uniewinniać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: uniewinniając się

  gerundium: uniewinnianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: uniewinniający się

  odpowiednik aspektowy: uniewinnić się

 • bez ograniczeń + uniewinniać się +
  (z CZEGO | przed KIM/CZYM)
 • Czasownik z przedrostkiem u- od przymiotnika niewinny; zob. winny (= winien; przestępstwa)

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2016