szydełkowaty

 • przypominający kształtem szydełko krawieckie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kształty i figury

 • Płochacze [...] wyglądem zewnętrznym i szarobrunatnym upierzeniem przypominają wróble, jednakże postać mają smuklejszą i dziób bardziej szydełkowaty.

  źródło: Klucze do Oznaczania Kręgowców Polski, 1971 (books.google.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. szydełkowaty
  szydełkowaty
  szydełkowaty
  szydełkowate
  szydełkowata
  D. szydełkowatego
  szydełkowatego
  szydełkowatego
  szydełkowatego
  szydełkowatej
  C. szydełkowatemu
  szydełkowatemu
  szydełkowatemu
  szydełkowatemu
  szydełkowatej
  B. szydełkowatego
  szydełkowatego
  szydełkowaty
  szydełkowate
  szydełkowatą
  N. szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatą
  Ms. szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatej
  W. szydełkowaty
  szydełkowaty
  szydełkowaty
  szydełkowate
  szydełkowata
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. szydełkowaci
  szydełkowaci
  szydełkowate
  szydełkowate
  D. szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowatych
  C. szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  szydełkowatym
  B. szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowate
  N. szydełkowatymi
  szydełkowatymi
  szydełkowatymi
  szydełkowatymi
  Ms. szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowatych
  szydełkowatych
  W. szydełkowaci
  szydełkowaci
  szydełkowate
  szydełkowate

 • Zob. szydło

CHRONOLOGIZACJA:
1809, F.A.L. von Burgsdorf, Rękoksiąg lasowy, tłum. F.J. Nałęcz Kobierzycki, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2019