aparat

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. biologiczny

 • 3.

  biol.  zespół narządów odpowiedzialnych za realizację określonych funkcji organizmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin

  • rozwinięty, wykształcony aparat; aparat gębowy, mięśniowy, szparkowy, więzadłowy; artykulacyjny, asymilacyjny, hydrostatyczny, kopulacyjny, oddechowy, ruchowy, słuchowy, węchowy
  • aparat mowy
  • siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego
  • funkcja, sprawność, mięśnie aparatu
  • zamykanie się aparatu (gębowego, szparkowego..)
  • coś przechodzi przez aparat
 • Chociaż bowiem aparat gębowy amonitów również składa się z dwu szczęk, to dolna z nich w niczym nie przypomina dziobu dzisiejszych głowonogów.

  źródło: NKJP: Jerzy Dzik: Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii, 2003

  Dęciarze natomiast muszą odpowiednio oddychać, pracować mięśniami ust, językiem, prowadzić dźwięk przez własny aparat oddechowy.

  źródło: NKJP: Krystyna Kamińska: Klarnet - jego miłość, Arsenał Gorzowski, 1998

  Opisane przez Solyanikova (1984) z Azji nowe gatunki z rodzaju Oiketicoides Heylaerts (1881) są według tego autora, który analizował budowę ich aparatów kopulacyjnych, gatunkami z rodzajów Acathopsyche, Canephora i Lepidopsyche, szeroko rozprzestrzenionymi w Europie.

  źródło: NKJP: Barbara Marciniak: Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski, 2000

  Łańcuchy oligosacharydowe, utworzone z glukozy oraz innych monosacharydów, przyłączone do cząsteczek białka wyprodukowanych na rybosomach są transportowane kanałami siateczki śródplazmatycznej do aparatu Golgiego [...].

  źródło: NKJP: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych, 1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aparat
  aparaty
  D. aparatu
  aparatów
  C. aparatowi
  aparatom
  B. aparat
  aparaty
  N. aparatem
  aparatami
  Ms. aparacie
  aparatach
  W. aparacie
  aparaty

 • bez ograniczeń + aparat +
  JAKI
 • łac. apparātus 'urządzenie'