IBL

 • Instytut Badań Literackich

 • placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk prowadząca badania głównie w zakresie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury i dokumentacji literackiej
 • [i-be-el] lub [ibl]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • Praca Jadzi w IBL rozpoczęta serią przedsięwzięć edytorskich, [...] skoncentrowała się następnie wokół rozległych i wymagających szczególnej kompetencji zagadnień dokumentacji bibliograficznej.

  źródło: NKJP: Ryszard Matuszewski: Alfabet: wybór z pamięci 90-latka, 2004

  [...] jest to referat rewelacyjny, ważny jednakowo dla badań nad twórczością Szymanowskiego, jak i nad twórczością Tuwima. Gorąco polecam tę pracę IBL-owi, Jerzemu Kwiatkowskiemu, Adamowi Ważykowi i wszystkim innym badaczom wiersza polskiego.

  źródło: NKJP: Jarosław Iwaszkiewicz: Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, 2010

  W latach sześćdziesiątych dwie panie, chyba z IBL-u, napisały rozprawkę o świecie owadów w poezji Adama Mickiewicza, z której wynikało, że jeżeli chodzi o entomologię, wieszcz był całkowitym tumanem i co rusz błędnie nazywał jakieś robaczki, pardon - owady.

  źródło: NKJP: Hajże na Adasia!, Dziennik Polski, 1998-12-24

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. IBL
  IBL-e
  D. IBL-u
  IBL-i
  C. IBL-owi
  IBL-om
  B. IBL
  IBL-e
  N. IBL-em
  IBL-ami
  Ms. IBL-u
  IBL-ach
  W. IBL-u
  IBL-e
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019