rozsypność

 • geol.  cecha czegoś, co łatwo rozpada się na wiele drobnych elementów w wyniku działania procesów geologicznych
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  minerały i pierwiastki

 • Nie do końca (zdaniem autorów) tłumaczy to fakt wykonania wyrobiska w obrębie strefy tektonicznej, w skałach skrajnie zwietrzałych i charakteryzujących się dużą rozsypnością.

  źródło: Michał Stysz, Michał Mączka, Elżbieta Stychowska-Krąpiec: Janowiec koło Barda - dawny ośrodek górniczy..., Hereditas Minariorum nr 1, 2014

  Profil ten, w miarę posiadanego rozeznania, powinien podawać również inne ważne dla wierceń uwagi, jak np. horyzonty wodne, rozsypność i pęcznienie skał [...].

  źródło: Internet: szkolaeksploatacji.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. rozsypność
  rozsypności
  D. rozsypności
  rozsypności
  C. rozsypności
  rozsypnościom
  B. rozsypność
  rozsypności
  N. rozsypnością
  rozsypnościami
  Ms. rozsypności
  rozsypnościach
  W. rozsypności
  rozsypności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. sypać

CHRONOLOGIZACJA:
1916, Przegląd Powszechny, t. 131, books.google.pl
Użycie metaforyczne w połączeniu rozsypność ideowa
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020