MPO

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

 • przedsiębiorstwo zajmujące się odbieraniem i utylizacją odpadów komunalnych oraz dbaniem o czystość w mieście
 • [em-pe-o]

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  miasto


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ochrona i zanieczyszczenie środowiska

 • synonimy:  MZK
  • krakowskie, toruńskie, warszawskie... MPO
  • pracownicy MPO
 • Nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Torunia i okolic otwarto wczoraj przy ul. Kociewskiej. To największa w historii toruńskiego MPO inwestycja związana z gospodarką odpadową.

  źródło: NKJP: Toruń: śmieci na nowym składowisku, komunalny.pl, 2009-11-26

  Kontenery często są przeładowane, ale przy wywózce pracownicy MPO powinni zabrać wszystkie śmieci również te leżące obok.

  źródło: NKJP: Najłatwiej rzucić za płot, Co Tydzień Jaworzno, 006-03-05

  Od lat obowiązujące zasady współpracy między miejskim przewoźnikiem a MPO mają zapewnić w czasie zimy jak najszybsze oczyszczenie jezdni, po których poruszają się autobusy MZK.

  źródło: NKJP: Andrzej Dembowski: Zima ruszyła, Gazeta Miejska, 1999

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. MPO
  MPO
  D. MPO
  MPO
  C. MPO
  MPO
  B. MPO
  MPO
  N. MPO
  MPO
  Ms. MPO
  MPO
  W. MPO
  MPO

Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019