szablisto

CHRONOLOGIZACJA:
1876, Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019