reszkowy

 • dotyczący reszki – tej strony monety, na której znajduje się napis określający jej wartość
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  waluta


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  ułożenie względem siebie

 • Jak widać, w każdym przypadku drugi gracz częściej trafia bardziej reszkowe układy.

  źródło: Internet: forum.pokerzysta.pl

  [...] warto się zastanowić, czy zamiast wypisywać tasiemcowe układy „orlo-reszkowe”, nie lepiej znaleźć ogólną formułę, która pozwoliłaby łatwiej oszacować liczby wypadnięć orłów na dowolnej liczbie monet.

  źródło: Piotr Francuz, Robert Mackiewicz: Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, 2007

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. reszkowy
  reszkowy
  reszkowy
  reszkowe
  reszkowa
  D. reszkowego
  reszkowego
  reszkowego
  reszkowego
  reszkowej
  C. reszkowemu
  reszkowemu
  reszkowemu
  reszkowemu
  reszkowej
  B. reszkowego
  reszkowego
  reszkowy
  reszkowe
  reszkową
  N. reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  reszkową
  Ms. reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  reszkowej
  W. reszkowy
  reszkowy
  reszkowy
  reszkowe
  reszkowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. reszkowi
  reszkowi
  reszkowe
  reszkowe
  D. reszkowych
  reszkowych
  reszkowych
  reszkowych
  C. reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  reszkowym
  B. reszkowych
  reszkowych
  reszkowych
  reszkowe
  N. reszkowymi
  reszkowymi
  reszkowymi
  reszkowymi
  Ms. reszkowych
  reszkowych
  reszkowych
  reszkowych
  W. reszkowi
  reszkowi
  reszkowe
  reszkowe

 • Zob. reszka

CHRONOLOGIZACJA:
2002, groups.google.com
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2020