KERM

 • Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

 • organ rządu, zajmujący się polityką gospodarczą Polski
 • [kerm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

  • obrady, posiedzenie KERM (KERM-u)
  • KERM przyjął, zaakceptował
 • Program i tematykę spisu zaprojektowano w biurze GUS. Musiał ją zatwierdzić KERM, gdzie ostatecznie decydowano, jakie pytania winny się znaleźć w formularzu spisowym. A lista pytań była obszerna.

  źródło: NKJP: Jagienka Wilczak: Jak się spisywaliśmy w PRL, Polityka nr 2302, 2001-06-16

  Jeśli chodzi o grupy producenckie, to ustawa jest już w KERM, jutro będzie omawiana.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.02.1999

  Do 15 marca do KERM-u ma trafić zaktualizowany program restrukturyzacji hutnictwa, zakładający m. in. oddłużenie i konsolidację tego sektora. Pod koniec tego miesiąca z programem ma zapoznać się rząd.

  źródło: NKJP: Tomasz Głogowski: Głodówka trwa, Trybuna Śląska, 2001-03-12

  W projektach ustaw przedstawionych na KERM-ie zapisano, że w przyszłym roku stawka podatku od przedsiębiorstw zostanie obniżona z 34 do 28 proc.

  źródło: NKJP: Rozterki podatkowe?, Dziennik Polski, 1999-06-01

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. KERM
  KERM
  KERM-y
  D. KERM
  KERM-u
  KERM
  KERM-ów
  C. KERM
  KERM-owi
  KERM
  KERM-om
  B. KERM
  KERM
  KERM-y
  N. KERM
  KERM-em
  KERM
  KERM-ami
  Ms. KERM
  KERM-ie
  KERM
  KERM-ach
  W. KERM
  KERM-ie
  KERM
  KERM-y

Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2019