należycie

 • tak, jak należy w danej sytuacji
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

 • synonimy:  porządnie I
  • właściwie i należycie
  • należycie funkcjonować, wypełnić swoje obowiązki, wywiązywać się z czegoś; dbać o coś, zadbać o coś; ocenić; oznakowany, poinformowany, przeszkolony, przygotowany, udokumentowany, uwzględniony, uzasadniony, zidentyfikowany; chroniony, zabezpieczony; doceniany, uhonorowany; opłacony, rozliczony, uregulowany, wynagradzany; reprezentowany; wykorzystany/wykorzystywany
 • Istniały nieustanne napięcia między centralą a placówkami, które uważały, że ich potrzeby nie są należycie brane pod uwagę.

  źródło: NKJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

  Dobowe zapotrzebowanie na selen wynosi 50 g dla kobiet i 70 g dla mężczyzn. Zazwyczaj pokrywa je należycie urozmaicone pożywienie.

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. należeć

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2012