targowiskowy

 • związany z targowiskiem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  miejsca pracy

 • Ponieważ bazary często znajdują się na terenach o wysokim bezrobociu, kupcy niejako są skazani na prowadzenie handlu targowiskowego.

  źródło: NKJP: BEATA SYPUŁA: Wyrok na targowiska?, Dziennik Zachodni, 2002-07-12

  - Właściciele stoisk handlowych, boksów i kramów targowiskowych, zatrudniający jednego pracownika, są zdumieni, słysząc, że mają obowiązek troszczyć się o jego badania lekarskie czy spełniać wymogi BHP.

  źródło: NKJP: (lb): Kadrowa na zlecenie, Dziennik Elbląski, 1998

  Musimy wnosić opłatę targowiskową, a nie jesteśmy targowiskiem.

  źródło: NKJP: Barbara Kozłowska: Jubileusz z ogórkiem w tle, Gazeta Poznańska, 2002-11-25

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. targowiskowy
  targowiskowy
  targowiskowy
  targowiskowe
  targowiskowa
  D. targowiskowego
  targowiskowego
  targowiskowego
  targowiskowego
  targowiskowej
  C. targowiskowemu
  targowiskowemu
  targowiskowemu
  targowiskowemu
  targowiskowej
  B. targowiskowego
  targowiskowego
  targowiskowy
  targowiskowe
  targowiskową
  N. targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskową
  Ms. targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowej
  W. targowiskowy
  targowiskowy
  targowiskowy
  targowiskowe
  targowiskowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. targowiskowi
  targowiskowi
  targowiskowe
  targowiskowe
  D. targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowych
  C. targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  targowiskowym
  B. targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowe
  N. targowiskowymi
  targowiskowymi
  targowiskowymi
  targowiskowymi
  Ms. targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowych
  targowiskowych
  W. targowiskowi
  targowiskowi
  targowiskowe
  targowiskowe
 • Zob. targ

CHRONOLOGIZACJA:
1876, Władysław Majewski, Jakie są przyczyny zachwiania się przemysłu gorzelnianego u nas?, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2019