doszczęśliwić

 • sprawić, że ktoś czuje się bardziej szczęśliwy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • [...] mikrolud po osiemnastu generacjach wytworzył wiarę w Sierotę Absolutną, której do końca odsierocić ani doszczęśliwić w ogóle nie można [...].

  źródło: Stanisław Lem: Bezsenność, 1971 (books.google.pl)

  Awangarda zwalcza [...] instytucję sztuki jakoby w imię zniesienia różnicy sztuki i życia, spojenia sztuki z życiem. Ten osobliwy pomysł, którego realizację trudno sobie wyobrazić, przyjmuje się bezkrytycznie za kryterium awangardowości wraz z jej zaangażowaniem w doszczęśliwienie człowieka.

  źródło: Bogdan Baran: Postmodernizm i końce wieku, 2003 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doszczęśliwię
  doszczęśliwimy
  2 os. doszczęśliwisz
  doszczęśliwicie
  3 os. doszczęśliwi
  doszczęśliwią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doszczęśliwiłem
  +(e)m doszczęśliwił
  doszczęśliwiłam
  +(e)m doszczęśliwiła
  doszczęśliwiłom
  +(e)m doszczęśliwiło
  doszczęśliwiliśmy
  +(e)śmy doszczęśliwili
  doszczęśliwiłyśmy
  +(e)śmy doszczęśliwiły
  2 os. doszczęśliwiłeś
  +(e)ś doszczęśliwił
  doszczęśliwiłaś
  +(e)ś doszczęśliwiła
  doszczęśliwiłoś
  +(e)ś doszczęśliwiło
  doszczęśliwiliście
  +(e)ście doszczęśliwili
  doszczęśliwiłyście
  +(e)ście doszczęśliwiły
  3 os. doszczęśliwił
  doszczęśliwiła
  doszczęśliwiło
  doszczęśliwili
  doszczęśliwiły

  bezosobnik: doszczęśliwiono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doszczęśliwmy
  2 os. doszczęśliw
  doszczęśliwcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doszczęśliwiłbym
  bym doszczęśliwił
  doszczęśliwiłabym
  bym doszczęśliwiła
  doszczęśliwiłobym
  bym doszczęśliwiło
  doszczęśliwilibyśmy
  byśmy doszczęśliwili
  doszczęśliwiłybyśmy
  byśmy doszczęśliwiły
  2 os. doszczęśliwiłbyś
  byś doszczęśliwił
  doszczęśliwiłabyś
  byś doszczęśliwiła
  doszczęśliwiłobyś
  byś doszczęśliwiło
  doszczęśliwilibyście
  byście doszczęśliwili
  doszczęśliwiłybyście
  byście doszczęśliwiły
  3 os. doszczęśliwiłby
  by doszczęśliwił
  doszczęśliwiłaby
  by doszczęśliwiła
  doszczęśliwiłoby
  by doszczęśliwiło
  doszczęśliwiliby
  by doszczęśliwili
  doszczęśliwiłyby
  by doszczęśliwiły

  bezosobnik: doszczęśliwiono by

  bezokolicznik: doszczęśliwić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: doszczęśliwiwszy

  gerundium: doszczęśliwienie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: doszczęśliwiony

  odpowiednik aspektowy: doszczęśliwiać

 • bez ograniczeń + doszczęśliwić +
  KOGO
CHRONOLOGIZACJA:
1971, S. Lem, Bezsenność, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2019