szelężnik

 • bot.  roślina zielna porastająca łąki w klimacie umiarkowanym, mająca ząbkowane liście i żółte, kielichowate kwiaty, dorastająca do pół metra wysokości; Rhinanthus
 • Wyraz używany jako składnik terminów botanicznych, np.: szelężnik większy, szelężnik wchłochaty, szelężnik Borbasa.

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  rośliny leśne i łąkowe

 • hiperonimy:  roślina
 • Dziko rozpleniły się gniazda ostu i krwawników, groty szczawiu, kępy macierzanki pokryły pobocza piaszczystych dróg, szelężnik ukrył się w bombowych lejach wypełnionych mętną, mulistą wodą.

  źródło: NKJP: Radosław Kobierski: Harar, 2005

  [...] szelężniki mają szerokie torebki nasienne, a znajdujące się w nich nasiona szeleszczą przy ruchach rośliny.

  źródło: Cztery Pory Roku, 2016 (sbc.org.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. szelężnik
  szelężniki
  D. szelężnika
  szelężników
  C. szelężnikowi
  szelężnikom
  B. szelężnik
  szelężniki
  N. szelężnikiem
  szelężnikami
  Ms. szelężniku
  szelężnikach
  W. szelężniku
  szelężniki

CHRONOLOGIZACJA:
1791, SL
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2019