wyżarzać

 • techn.  nagrzewać metal do odpowiedniej, bardzo wysokiej temperatury, a następnie chłodzić, aby poprawić jego wytrzymałość
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  miejsca i czynności związane z przemysłem


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  temperatura i ogień

 • Materiałem wyjściowym dla walcowni zimnych jest z reguły taśma walcowana na gorąco. Przed walcowaniem wytrawia się ją chemicznie, wyżarza i wygładza na sucho lub z natryskiem chłodziwa.

  źródło: NKJP: Bronisław Bartkiewicz: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, 2002

  Sama obróbka nieznacznie podwyższa właściwości plastyczne stopu i dopiero wyżarzanie starzejące podnosi znacznie jego właściwości wytrzymałościowe.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyżarzam
  wyżarzamy
  2 os. wyżarzasz
  wyżarzacie
  3 os. wyżarza
  wyżarzają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyżarzałem
  +(e)m wyżarzał
  wyżarzałam
  +(e)m wyżarzała
  wyżarzałom
  +(e)m wyżarzało
  wyżarzaliśmy
  +(e)śmy wyżarzali
  wyżarzałyśmy
  +(e)śmy wyżarzały
  2 os. wyżarzałeś
  +(e)ś wyżarzał
  wyżarzałaś
  +(e)ś wyżarzała
  wyżarzałoś
  +(e)ś wyżarzało
  wyżarzaliście
  +(e)ście wyżarzali
  wyżarzałyście
  +(e)ście wyżarzały
  3 os. wyżarzał
  wyżarzała
  wyżarzało
  wyżarzali
  wyżarzały

  bezosobnik: wyżarzano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wyżarzał
  będę wyżarzać
  będę wyżarzała
  będę wyżarzać
  będę wyżarzało
  będę wyżarzać
  będziemy wyżarzali
  będziemy wyżarzać
  będziemy wyżarzały
  będziemy wyżarzać
  2 os. będziesz wyżarzał
  będziesz wyżarzać
  będziesz wyżarzała
  będziesz wyżarzać
  będziesz wyżarzało
  będziesz wyżarzać
  będziecie wyżarzali
  będziecie wyżarzać
  będziecie wyżarzały
  będziecie wyżarzać
  3 os. będzie wyżarzał
  będzie wyżarzać
  będzie wyżarzała
  będzie wyżarzać
  będzie wyżarzało
  będzie wyżarzać
  będą wyżarzali
  będą wyżarzać
  będą wyżarzały
  będą wyżarzać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyżarzajmy
  2 os. wyżarzaj
  wyżarzajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyżarzałbym
  bym wyżarzał
  wyżarzałabym
  bym wyżarzała
  wyżarzałobym
  bym wyżarzało
  wyżarzalibyśmy
  byśmy wyżarzali
  wyżarzałybyśmy
  byśmy wyżarzały
  2 os. wyżarzałbyś
  byś wyżarzał
  wyżarzałabyś
  byś wyżarzała
  wyżarzałobyś
  byś wyżarzało
  wyżarzalibyście
  byście wyżarzali
  wyżarzałybyście
  byście wyżarzały
  3 os. wyżarzałby
  by wyżarzał
  wyżarzałaby
  by wyżarzała
  wyżarzałoby
  by wyżarzało
  wyżarzaliby
  by wyżarzali
  wyżarzałyby
  by wyżarzały

  bezosobnik: wyżarzano by

  bezokolicznik: wyżarzać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wyżarzając

  gerundium: wyżarzanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wyżarzający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wyżarzany

  odpowiednik aspektowy: wyżarzyć

 • bez ograniczeń + wyżarzać +
  CO
 • Zob. żar

CHRONOLOGIZACJA:
1866, Emil Czyrniański, Chemija nieorganiczna i organiczna, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020