nadskakiwać

 • być wobec kogoś nadmiernie uprzejmym i usłużnym, spodziewając się w zamian jakichś korzyści
 • [natskakiwać] lub pot. [nacskakiwać]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • hiperonimy:  zabiegać
 • Prawił jej komplementy, wręcz nadskakiwał przez kolejną godzinę balu.

  źródło: NKJP: Mija Kabat: Kontrakt panny Brandt, 2009

  Nadskakiwali im kłaniający się w pas kelnerzy, kierownik sali, wszyscy znali dającego sute napiwki pana Filipa Fołtynowicza.

  źródło: NKJP: Krystyna Kofta: Fausta, 2010

  Reidernowa nadskakiwała jej, usiłowała robić wrażenie, że łączy je serdeczna zażyłość.

  źródło: NKJP: Teresa Bojarska: Świtanie, przemijanie, 1996

  Nie nadskakiwał jej i nie był nadmiernie usłużny.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Złoty pociąg, 2006

  Po prawdzie to nadskakiwanie syciło jej kobiecą próżność.

  źródło: NKJP: Zbigniew Górniak: Siostra i byk, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nadskakuję
  nadskakujemy
  2 os. nadskakujesz
  nadskakujecie
  3 os. nadskakuje
  nadskakują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nadskakiwałem
  +(e)m nadskakiwał
  nadskakiwałam
  +(e)m nadskakiwała
  nadskakiwałom
  +(e)m nadskakiwało
  nadskakiwaliśmy
  +(e)śmy nadskakiwali
  nadskakiwałyśmy
  +(e)śmy nadskakiwały
  2 os. nadskakiwałeś
  +(e)ś nadskakiwał
  nadskakiwałaś
  +(e)ś nadskakiwała
  nadskakiwałoś
  +(e)ś nadskakiwało
  nadskakiwaliście
  +(e)ście nadskakiwali
  nadskakiwałyście
  +(e)ście nadskakiwały
  3 os. nadskakiwał
  nadskakiwała
  nadskakiwało
  nadskakiwali
  nadskakiwały

  bezosobnik: nadskakiwano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę nadskakiwał
  będę nadskakiwać
  będę nadskakiwała
  będę nadskakiwać
  będę nadskakiwało
  będę nadskakiwać
  będziemy nadskakiwali
  będziemy nadskakiwać
  będziemy nadskakiwały
  będziemy nadskakiwać
  2 os. będziesz nadskakiwał
  będziesz nadskakiwać
  będziesz nadskakiwała
  będziesz nadskakiwać
  będziesz nadskakiwało
  będziesz nadskakiwać
  będziecie nadskakiwali
  będziecie nadskakiwać
  będziecie nadskakiwały
  będziecie nadskakiwać
  3 os. będzie nadskakiwał
  będzie nadskakiwać
  będzie nadskakiwała
  będzie nadskakiwać
  będzie nadskakiwało
  będzie nadskakiwać
  będą nadskakiwali
  będą nadskakiwać
  będą nadskakiwały
  będą nadskakiwać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nadskakujmy
  2 os. nadskakuj
  nadskakujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nadskakiwałbym
  bym nadskakiwał
  nadskakiwałabym
  bym nadskakiwała
  nadskakiwałobym
  bym nadskakiwało
  nadskakiwalibyśmy
  byśmy nadskakiwali
  nadskakiwałybyśmy
  byśmy nadskakiwały
  2 os. nadskakiwałbyś
  byś nadskakiwał
  nadskakiwałabyś
  byś nadskakiwała
  nadskakiwałobyś
  byś nadskakiwało
  nadskakiwalibyście
  byście nadskakiwali
  nadskakiwałybyście
  byście nadskakiwały
  3 os. nadskakiwałby
  by nadskakiwał
  nadskakiwałaby
  by nadskakiwała
  nadskakiwałoby
  by nadskakiwało
  nadskakiwaliby
  by nadskakiwali
  nadskakiwałyby
  by nadskakiwały

  bezosobnik: nadskakiwano by

  bezokolicznik: nadskakiwać

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  nadskakując

  gerundium: nadskakiwanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nadskakujący

 • bez ograniczeń + nadskakiwać +
  KOMU
 • Zob. skakać

CHRONOLOGIZACJA:
1588, SPXVI
S.v. nadskakować
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2016