waleń

 • zool.  wielkie zwierzę morskie, podobne do ryby, o szarej gładkiej skórze, wyróżniające się brakiem płetwy grzbietowej, mające poziomo ustawioną płetwę ogonową, żyjące głównie w oceanach
 • Nazwa występuje jako składnik terminów zoologicznych, np. waleń baskijski, waleń japoński.

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  zwierzęta wodne

 • Gospodarczo ważne gatunki ryb, takie jak tuńczyk, makrela i sardynka są także zagrożone, podobnie jak zielone żółwie morskie i ssaki morskie, czyli delfiny, walenie i diugonie, których około 7000 zamieszkuje wody zatoki (jedna z największych populacji na świecie).

  źródło: NKJP: Jerzy O. Krupa: Jak zabić morze? , Zielone Brygady. Pismo Ekologów 1991-03-01

  Jeszcze na początku wieku zdarzały się masakry waleni na dużą skalę. Organizacje ekologiczne oceniają, że na świecie 100 tys. waleni rocznie nadal odławianych jest dla mięsa.

  źródło: NKJP: Roman Antonowicz: Delfin, nasz przyjaciel, Gazeta Wyborcza 1995-09-15

  Mają wiele ambry, gdyż na morzach tych jest wielka obfitość waleni i kaszalotów. I z połowu owych waleni i kaszalotów uzyskują ambrę w znacznej ilości.

  źródło: NKJP: Arkady Fiedler: Madagaskar okrutny czarodziej, 1969

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. waleń
  walenie
  D. walenia
  waleni
  C. waleniowi
  waleniom
  B. walenia
  walenie
  N. waleniem
  waleniami
  Ms. waleniu
  waleniach
  W. waleniu
  walenie

 • Od: wal

CHRONOLOGIZACJA:
1871, E. Haeckel, Dzieje utworzenia przyrody, tłum. J. Czarnecki, L. Masłowski, t. 2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019