NOT

 • Naczelna Organizacja Techniczna

 • związek stowarzyszeń naukowo-technicznych inżynierów i techników
 • Obecnie organizacja nosi nazwę: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT).

 • [not]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • oddział wojewódzki; budynek, klub NOT (NOT-u)
 • Tarnowski oddział NOT-u szkoli bhp-owców, ale także specjalistów z – jak to mówią pracownicy – „wąskich i specjalistycznych branż”.

  źródło: NKJP: Mirosław Kowalski: Bogata oferta, Gazeta Krakowska, 2004-02-17

  Dwadzieścia stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, działających na terenie woj. katowickiego, skupia w swoich szeregach ponad 65 tys. inżynierów i techników, czyli 70% ogółu zatrudnionych.

  źródło: NKJP: Kronika SNT I NOT, Przegląd Techniczny nr 2, 1970

  W Muzeum Techniki zorganizowana została przez NOT i Stowarzyszenie producentów Aparatury Naukowej Wielkiej Brytanii SIMA wystawa brytyjskiej aparatury naukowej.

  źródło: NKJP: Kronika wydarzeń w Warszawie 1 X 1969—31 XII 1969, Kronika Warszawy nr 3, 1970

  Gwoli ścisłości należy dodać, że do drugiej połowy lat osiemdziesiątych NOT była dotowana z budżetu państwa [...].

  źródło: NKJP: Mariusz Janicki: Inżynieria majątkowa, Polityka, 2000-09-30

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. NOT
  NOT-y
  D. NOT-u
  NOT-ów
  C. NOT-owi
  NOT-om
  B. NOT
  NOT-y
  N. NOT-em
  NOT-ami
  Ms. Nocie
  kwestion. NO-cie
  NOT-ach
  W. Nocie
  kwestion. NO-cie
  NOT-y

  Inne uwagi

  Występuje również w rodzaju ż

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019